Borstkanker: PAPBI-2 studie

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met borstkanker die een lage kans hebben op terugkeer van de tumor na een operatie. Onderzocht wordt wat het meest optimale moment van gedeeltelijke borstbestraling is: vóór of na de operatie.

Doel onderzoek
De standaardbehandeling bij deze patiënten is verwijdering van de tumor tijdens een operatie, gevolgd door bestraling van de gehele borst. Voor deze groep patienten hoeft niet de gehele borst bestraald te worden, maar kan gedeeltelijke borstbestraling gegeven worden. Deze studie onderzoekt of gedeeltelijke borstbestraling vóór de operatie een beter cosmetisch resultaat oplevert dan gedeeltelijke borstbestraling na de operatie (standaardbehandeling).

Wordt er geloot?
Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Vrouwelijke patiënten met borstkanker en een lage kans op terugkeer van de tumor na een operatie.
 • Patiënten zijn 51 jaar en ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.

De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Behandeling

Indeling groepen
Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen/zitten.

 • Groep 1: deelnemende patiënten krijgen de nieuwe behandeling: gedeeltelijke borstbestraling vóór de operatie (5 bestralingen in één week). Voorafgaand aan deze behandeling vindt een schildwachtklierprocedure plaats (onderzoek naar uitzaaiingen in de lymfeklieren).
 • Groep 2: deelnemende patiënten krijgen de standaardbehandeling: gedeeltelijke borstbestraling na de operatie (5 bestralingen in één week).

Bijwerkingen
Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn vanwege de bestraling: roodheid van de huid, verlittekening borstklierweefsel en pijnlijke, gevoelige ribben.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Extra belasting voor patiënt

 • Voorafgaand aan de studie wordt bepaald of deelname mogelijk is. Onder andere: MRI-scan, afname weefsel (biopt).
 • Tijdens de studie worden op verschillende momenten foto's van de borst gemaakt.
 • Deelnemende patiënten vullen regelmatig vragenlijsten in met vragen over de kwaliteit van leven.
 • Na afloop van de studie vinden regelmatig standaardcontroles plaats.
 • Deelnemende patiënten in groep 1 kunnen toestemming geven voor extra onderzoeken. Onder andere: MRI-scan, PET-CT-scans. 
 • Deelnemende patiënten in groep 2 kunnen toestemming geven voor een extra onderzoek: CT-scan voor de operatie.
 • Deelnemende patiënten kunnen toestemming geven voor extra afname van speeksel en tumorweefsel voor wetenschappelijk onderzoek.  

Deelnemende ziekenhuizen
Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI, AMSTERDAM
 • Radboudumc, NIJMEGEN

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel
Pre‐versus Postoperative Accelerated Partial Breast Irradiation (prePBI vs postPBI)

Kankersoort
Borstkanker

Fase trial: III, open (sinds: 30-05-2017)

Maximaal aantal patiënten
500; 150 in Nederland

Initiatiefnemers/onderzoekers
Antoni van Leeuwenhoek

Coördinator:
Dr. Astrid Scholten, radiotherapeut AVL