Slokdarmkanker: PRIDE studie

De PRIDE-studie is een medisch-wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met slokdarmkanker die worden behandeld met bestraling en chemotherapie, gevolgd door een operatie.Het doel van dit onderzoek is om met behulp van PET-CT scans en MRI scans het effect van bestraling en chemotherapie te bepalen vóór de operatie.

Naam van de studie
De afkorting PRIDE staat voor ‘Preoperative Image-guided Identification of Response to Neoadjuvant Chemoradiotherapy in Esophageal Cancer’.

Wat wordt in deze studie onderzocht?
​Deze studie is opgezet om het effect van bestraling en chemotherapie te kunnen bepalen vóór de operatie bij patiënten met slokdarmkanker met behulp van PET-CT- en MRI-scans.

Achtergrondinformatie
Slokdarmkanker is een ernstige vorm van kanker. Ongeveer 2.500 mensen per jaar worden gediagnosticeerd met slokdarmkanker in Nederland. De behandeling voor patiënten die geen uitzaaiingen hebben in andere organen en in goede conditie zijn bestaat uit voorbehandeling met bestraling met chemotherapie, gevolgd door een slokdarmoperatie.
Het is bekend dat bestraling (in combinatie met chemotherapie) de tumor kan verkleinen vóór de operatie. Bij sommige patiënten is het effect van de bestraling op de tumor zelfs zo goed, dat de tumorcellen al volledig zijn verdwenen door de behandeling. Het effect van de behandeling op de tumor kunnen wij momenteel alleen na de operatie vaststellen door microscopisch onderzoek van de verwijderde slokdarm.

Deelnemende ziekenhuizen
Uiteindelijk zullen er 200 patiënten aan deze studie deelnemen uit 4 verschillende ziekenhuizen:

  • Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AvL), Amsterdam
  • UMC Utrecht
  • UMCG, Groningen
  • Amsterdam UMC, locatie AMC

Doel van de studie
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om een voorspelling te kunnen doen van het effect van de bestraling en chemotherapie op de tumor, op basis van PET-CT en MRI scans. Als we uiteindelijk nauwkeurig kunnen vast stellen dat een patiënt een lage kans heeft op de aanwezigheid van tumor na bestraling en chemotherapie (een zogenaamde pathologische complete respons), dan kan overwogen worden om deze patiënten intensief te vervolgen na de chemotherapie en bestraling en niet te opereren. De zeer intensieve slokdarmkanker behandeling zal dan beter kunnen worden afgestemd op de individuele patiënt.
Om een operatie eventueel achterwege te kunnen laten, moeten de patiënten met een goed effect op de behandeling betrouwbaar kunnen worden geïdentificeerd, voorafgaand aan de operatie. Of dat kan met behulp van gecombineerde gegevens van PET-CT scans, MRI scans, bloedafnames en een (optioneel) kijkonderzoek, onderzoeken we in de PRIDE-studie.

Meer informatie over deze studie
U vindt meer informatie op de PRIDE-website

Hoofdonderzoeker
Dr. G.J. Meijer, klinisch fysicus 

Contact
Drs. I.L. Defize, studiecoördinator PRIDE-studie
UMC Utrecht, afd. Radiotherapie
E-mail: pride@umcutrecht.nl
Tel: 088 755 88 00