Promotie Veronika Ramovš

17 feb. 2021 12:37

18 februari         16.15 uur            Universiteit Leiden

Het eiwit integrine, de link tussen twee banen

"Het eiwit waarnaar ik onderzoek deed in het lab, Integrine α3β1, is een van de 24 varianten van het eiwit integrine die bij zoogdieren voorkomen. Ik ontdekte dat het in non-melanome huidkanker een cruciale rol speelt bij het ontstaan van tumoren. In HER2-borstkanker remt het juist de tumorgroei in een later stadium van de ziekte. Na dit onderzoek ben ik aan de slag gegaan als postdoc-onderzoeker bij LUMC. Ik onderzoek vlinderziekte of Epidermolysis Bullosa. Bij patiënten met deze ziekte hecht de opperhuid niet aan hun lederhuid. Interessante link met mijn promotieonderzoek: bij sommige van deze mensen komt dat doordat ze een bepaald type integrine missen: α6β4. Sinds kort weten we dat het ook kan komen door een mutatie in het KLHL24-gen, terwijl hun integrine-genen niet gemuteerd zijn. Deze mensen krijgen ook last van hun hart. Ik probeer nu uit te zoeken waarom dat zo is. Een interessante uitdaging!" Veronika verdedigt haar proefschrift op 18 februari.

Het proefschrift

The diverse roles of integrin α1 in cancer: lessons learned from skin and breast carcinogenesis

 Praktische informatie over de promotie

Meer informatie op de agendapagina van de Universiteit Leiden.

Meer over deze onderzoeksgroep.