Uitslag van de Slimme Zorg Estafette

Op de maandag van de Slimme Zorg Estafette hebben we via onze socials gevraagd: 'Welke innovaties of verbeteringen zou het AVL moeten inzetten om de zorg/dienstverlening voor de patiënt te verbeteren?'. We hebben veel goede en leuke ideeën binnen gekregen. Bedankt aan iedereen die input heeft gegeven! Benieuwd naar de uitkomsten? Je vindt ze hieronder. Sommige ideeën staan al op de planning om dit jaar op te pakken. De andere ideeën nemen wij mee in onze toekomstplannen. Wil je hierover meedenken? Bekijk dan de verschillende manieren waarop je als patiënt kunt meedenken.

 

 

Gesprekken terugluisteren op MijnAVL

Patiënten geven vaak aan dat ze achteraf niet altijd meer weten wat er precies in een consult is besproken. Met toestemming van je zorgverlener kun je natuurlijk al een gesprek opnemen met je telefoon, maar dit wordt vaak vergeten of vindt men lastig om te vragen. Er bestaan oplossingen waarbij het gesprek met één druk op de knop wordt opgenomen en automatisch via MijnAVL terug te luisteren is. Door dit vanuit het AVL en de zorgverlener aan te bieden wordt het makkelijker om van de opname mogelijkheid gebruik te maken. 

Online vragen stellen aan de zorgverlener

In het AVL is het alleen mogelijk om vragen te stellen aan je zorgverlener via de telefoon. Dit is lastig voor patiënten omdat zorgverlener niet altijd meteen beschikbaar zijn. Liever zouden patiënten sommige vragen digitaal willen stellen, zodat de zorgverlener antwoord kan geven op een moment dat uitkomt.

Geen vertraging uitslagen op MijnAVL

Uitslagen op MijnAVL worden nu 7 dagen nadat de uitslag bekend is, op MijnAVL vrijgegeven. Dit is om te voorkomen dat je als patiënt een uitslag ziet, voordat de zorgverlener kan uitleggen wat de uitslag precies betekent. Veel patiënten geven aan de uitslag juist zo snel mogelijk te willen zien, zodat ze minder lang in onzekerheid zitten en zich kunnen voorbereiden op het gesprek met de zorgverlener. 

Online afspraken maken of wijzigen

Afspraken worden nu gepland door het AVL, zonder dat je daar als patiënt invloed op hebt. Als de afspraak niet uitkomt, dan kun je alleen telefonisch contact opnemen om de afspraak te verzetten. Het is daarom de wens van veel patiënten om zelf afspraken online te kunnen plannen en wijzigen, zodat de afspraak in één keer gepland wordt op het moment dat het het beste uitkomt.

Metingen thuis of in de buurt

Patiënten van het AVL komen uit het hele land. Ook voor kleine onderzoeken zoals bloedprikken worden ze in het AVL verwacht. Sommige metingen kunnen ook thuis of in de buurt uitgevoerd worden. De patiënt hoeft dan niet speciaal hiervoor naar het AVL te komen. 

Nog veel meer goede ideeën

Videobellen met zorgverlener
Wist je dat dit al kan? Wil je voor je volgende afspraak graag een videoconsult? Overleg dan met je zorgverlener of dit mogelijk is. Kijk hier voor meer informatie over videoconsult.

Huisarts beter geïnformeerd
Patiënten geven aan dat ze graag zouden willen dat de huisarts beter op de hoogte wordt gehouden gedurende de diagnose, behandeling en follow-up. Een oplossing hiervoor is het (automatisch) updaten van de huisarts op vaste momenten in het proces.

Oproepsysteem tijdens wachten
Afspraken met de zorgverlener lopen soms uit waardoor patiënten lang in de wachtkamer zitten. Met een oproepsysteem, kun je toch even naar buiten of koffie drinken, omdat je automatisch een seintje krijgt als jij aan de beurt bent.

MijnAVL: beter inzicht in dossier
Patiënten missen bepaalde informatie in MijnAVL, zoals radiologie beelden en consult verslagen. Daarnaast vinden ze het soms lastig om de (medische) informatie goed te begrijpen. Het dossier uitbreiden en betere uitleg geven kan hierin helpen.

Vast contactpersoon
Patiënten willen graag één vast contactpersoon voor vragen. Zo is altijd duidelijk bij wie ze moeten zijn en hoe ze die persoon kunnen bereiken. 

Geen post, meer digitaal
Niet alle patiënten willen alle informatie en afspraken per post ontvangen. Ze willen graag de mogelijkheid om dit digitaal te ontvangen. Denk aan afspraakbevestigingen en –wijzigingen per e-mail in plaats van post, maar ook de mogelijkheid om een mailtje te krijgen zodra er een nieuwe uitslag op MijnAVL staat.