Hoe kun je als patiënt meedenken?

In het AVL kun je als patiënt op allerlei verschillende manieren meedenken over het verbeteren van onze zorg.

Patiëntenpanel

Als lid van het patiëntenpanel krijg je 4 tot 6 keer per jaar een uitnodiging om een enquête in te vullen over allerlei onderwerpen die met het Antoni van Leeuwenhoek te maken hebben. Het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld uitgevraagd hoe patiënten onze wachtruimtes ervaren, of patiënten behoefte hebben aan een online platform voor het delen van ervaringen, maar ook in hoeverre de coronamaatregelen in het AVL gewaardeerd en gecommuniceerd werden.

Met de uitkomsten kunnen we onze zorg evalueren en verbeteren. Zo’n 800 patiënten nemen deel aan het patiëntenpanel. Jouw mening horen we ook graag! Lees hier meer over het panel en over hoe je je kunt opgeven.  

Patiënttevredenheid

We vragen patiënten om ons één maand na de start van een behandeling feedback te geven. Dit zijn zogeheten ‘PREM’ vragenlijsten. De vragen die hierin gesteld worden gaan onder andere over hoe patiënten de informatievoorziening ervaren, of de behandelaar goed luisterde naar de klachten van de patiënt en wat de belangrijkste verbeterpunten zijn. Patiënten die toestemming hebben gegeven om gemaild te worden, krijgen deze uitnodiging automatisch.
De antwoorden worden gebruikt voor interne verbeterprojecten.

Ook vragen we door middel van tablets en/of papieren vragenlijsten bij verschillende afdelingen uit hoe de patiënt het bezoek aan die afdeling heeft ervaren. Deze afdelingen gaan vervolgens met deze verbeterpunten aan de slag.

Klankbord en advies

De eHealth regiegroep geeft adviezen over eHealth in het AVL en kan inhoudelijke besluiten nemen over het doorontwikkelingen van eHealth projecten. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe functionaliteiten op MijnAVL, of de implementatie van het videoconsult.

De eHealth regiegroep bestaat uit 8 tot 10 mensen met affiniteit met eHealth. Zowel patiënten als zorgverleners nemen deel aan de groep.

Op dit moment staat er één vacature open voor een patiënt deelnemer. Solliciteren kan door je motivatie te sturen naar ehealth@nki.nl.

De Patiëntenraad (PaR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten van het Antoni van Leeuwenhoek. De raad denkt mee over onderwerpen die voor de patiënt van belang zijn en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur.

De Patiëntenraad, bestaande uit 9 (ex-)patiënten en naasten, komt één keer per maand bijeen. Zodra er een vacature vrij komt voor de patiëntenraad, dan is deze te vinden via werkenbijavl.nl.

Specifieke patiëntengroep

Binnen onze lopende projecten doen we regelmatig een gerichte oproep aan een specifieke patiëntengroep. Zo vragen we bijvoorbeeld patiënten die in de afgelopen tijd opgenomen zijn geweest in de kliniek hoe zij de iPads bij hun bed hebben ervaren, of we vragen gebruikers van MijnAVL welke functionaliteiten zij missen. Soms zetten we een enquête hiervoor uit, andere keren vragen we de patiënt om deel te nemen aan een interview.

Per onderzoek wordt gekeken welke patiëntengroep er nodig is. Alleen patiënten die toestemming hebben gegeven om gemaild te worden worden benaderd.

Directe feedback

Natuurlijk kun je altijd jouw idee of tip aan ons doorgeven! Dit kan bij je eigen zorgverlener, maar ook bij het Centrum Patiënteninformatie (CPI). Het Centrum Patiënteninformatie is bereikbaar per telefoon (020 512 9111) maar je kunt er ook gewoon binnenlopen in de centrale hal. Alle feedback of ideeën over MijnAVL mag ook gemaild worden naar mijnavl@nki.nl.

➜ Centrum Patiënteninformatie