Anneke Dijkmans

Anneke Dijkmans studeerde Geneeskunde en voltooide haar opleiding tot arts-microbioloog en Klinisch Farmacoloog aan de Rijksuniversiteit in Leiden. In samenwerking met diverse andere centra verricht zij wetenschappelijk onderzoek in de farmacokinetiek en -dynamiek van antibiotica.

Aandachtsgebieden
- Antibioticaleer
- Bacteriologie
- Antifungale middelen
- Infectieserologie

Nevenfuncties
- Wetenschappelijk onderzoeker in LUMC en CHDR
- Voorzitter Accreditatiecommissie