Promotie Luka Verrest: Passie voor een tropische parasiet

16 mrt. 2023 10:15

Onderzoeker Luka Verrest: Passie voor een tropische parasiet
“Tijdens mijn Masterstudie raakte ik in gesprek met mijn huidige copromotor, Thomas Dorlo. Hij vertelde gepassioneerd over de wereldgezondheidsproblematiek. Dat er in Oost-Afrika bijvoorbeeld mensen doodgaan aan een parasitaire infectieziekte en dat daar in het westen nauwelijks onderzoek naar gedaan wordt, omdat het economisch niet interessant is. Dit raakte mij. Voor mijn promotie deed ik dan ook onderzoek naar alternatieve middelen tegen die parasitaire ziekte waar hij het over had: viscerale leishmaniasis. Het zijn stekende zandvliegen die deze ziekte op ons mensen kunnen overdragen. De parasieten dringen cellen binnen en kunnen zich snel vermenigvuldigen. Ik heb onder meer gekeken naar factoren die invloed hebben op hoe goed patiënten op medicijnen reageren. Lastig is bijvoorbeeld dat veel patiënten ondervoed zijn. Soms hebben ze daarnaast ook nog HIV. Dit soort factoren verkleint de kans op een succesvolle behandeling. Extra belangrijk dus dat we hier nog meer onderzoek naar doen. Ik ben blij dat ik mijn steentje bij kon dragen aan toegankelijke zorg voor iedereen.”
Luka verdedigt haar proefschrift op 16 maart.

Dit onderzoek is mede gefinancierd door EDCTP (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership).

Het proefschrift
Optimizing visceral leishmaniasis treatment in Eastern Africa - Understanding the pharmacokinetics and pharmacodynamics in a pediatric and malnourished population

Promotor
prof. dr. A.D.R. Huitema & prof. dr. J.H. Beijnen

Copromotor(s)
dr. T.P.C. Dorlo

Praktische informatie over de promotie
Meer informatie op de agendapagina van de Universiteit Utrecht.

Livestream
Volg de promotie via de livestream.