Sarcomen: : SADDRIN-I studie

Gecombineerde behandeling van DNA schade respons remmers en radiotherapie bij sarcomen.

Korte beschrijving van het onderzoek
In dit onderzoek worden patiënten met een weke delen tumor (sarcoom) die voor een operatie bestraald worden, behandeld met een nieuw middel genaamd AZD1390. Er zal ook een groep patiënten zijn die worden behandeld met dit middel in combinatie met het immuuntherapiemiddel durvalumab. Het middel AZD1390 remt het herstelproces na DNA-schade. Door onherstelbare DNA-schade in tumorcellen worden deze cellen opgeruimd. De verwachting is dat het middel AZD1390 in combinatie met bestraling meer tumorcellen doodt dan door bestraling alleen. Daarnaast is de verwachting dat het middel AZD1390 in combinatie met de
bestralingen sarcomen vatbaar maakt voor het immuuntherapiemiddel durvalumab waardoor meer tumorcellen doodgaan. Dit onderzoek is een zo genoemde fase 1 studie, waarin onderzocht wordt of het middel AZD1390 met of zonder durvalumab veilig kan worden gecombineerd met de standaard bestralingsbehandeling van sarcoom patiënten. De dosering van het middel AZD1390 binnen in dit onderzoek wordt stapsgewijs verhoogd terwijl de dosering van de bestraling en durvalumab gelijk blijven. In totaal zullen er ongeveer 30 patiënten aan deze studie deelnemen.

Doel onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken of het nieuwe middel AZD1390 met of zonder durvalumab veilig kan worden gecombineerd met de standaard bestralingsschema van 25 behandelingen bij sarcoom patiënten.

Duur van de studie
5 jaar (2022-2027), deelname aan dit onderzoek duurt in totaal 2 jaar. In deze 2 jaar wordt de patiënt ongeveer 5 weken behandeld, na deze behandeling heeft de patiënt 3 tot 4 keer per jaar een controlebezoek.

Wordt er geloot?
Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met een bewezen weken delen sarcoom van de armen of benen, waarvoor de behandeling bestaat uit bestralingen voorafgaande aan een operatie.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn tijdens de studie niet zwanger en gebruiken doeltreffende anticonceptie om zwangerschap te voorkomen.

De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Behandeling

Bij deelname aan dit onderzoek neemt de patiënt op de dagen van de bestralingen het middel AZD1390 in. Patiënten die ook durvalumab krijgen, krijgen gedurende hun behandeling 3 infusen, waarvoor de patiënt kort op de afdeling Dagbehandeling van het ziekenhuis wordt opgenomen. Tijdens de behandeling met het middel AZD1390 met of zonder durvalumab vinden er wekelijkse controles in het ziekenhuis plaats om eventuele bijwerkingen tijdig te rapporteren. Ook vinden er voor de start van de behandeling en tijdens de behandeling extra onderzoeken plaats die bestaan uit bloedafnames, het afnemen van biopten uit de tumor en bestraalde huid en een MRI-scan.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van deelname voor de
  patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen
Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben, dit geldt ook voor AZD1390, de bestralingen en de operatie.

De meest voorkomende bijwerkingen van AZD1390 zijn:

 • Misselijkheid / braken.
 • Verhoogd lipase.
 • Vermoeidheid.

Minder voorkomende bijwerkingen van AZD1390 zijn:

 • Afwijkende leverwaardes.
 • Afname van het aantal witte bloedcellen.
 • Diarree.
 • Haaruitval.
 • Hoofdpijn.
 • Verwardheid.
 • Spiertrekkingen
 • Verhoogd creatinine kinase

AZD1390 kan ook bijwerkingen hebben die nog onbekend zijn.

De meest voorkomende bijwerkingen van durvalumab zijn:

 • Ernstige longinfecties (pneumonie)
 • Schimmelinfectie in de mond
 • Infecties van het zachte weefsel van tanden en mond
 • Griepachtige ziekte
 • Een overactieve schildklier, wat snelle hartslag of gewichtsverlies kan veroorzaken
 • Ontsteking van de longen (pneumonitis)
 • Hese stem (dysfonie)
 • Afwijkende uitslagen bij levertests (aspartaataminotransferase verhoogd; alanineaminotransferase verhoogd)
 • Nachtzweten
 • Spierpijn (myalgie)
 • Afwijkende resultaten bij nierfunctietests (bloedcreatinine verhoogd)
 • Pijn bij het plassen (dysurie)
 • Zwelling van de benen (perifeer oedeem)
 • Reactie op de infusie van het geneesmiddel die koorts of rood worden kan veroorzaken

Minder voorkomende bijwerkingen van durvalumab zijn:

 • Afwijkende leverwaardes.
 • Ontsteking van de schildklier (thyreoïditis)
 • Verminderde secretie van hormonen geproduceerd door de bijnieren die vermoeidheid kan
  veroorzaken
 • Littekenvorming op longweefsel
 • Ontsteking van de lever die misselijkheid of zich minder hongerig voelen kan veroorzaken
  (hepatitis)
 • Blaarvorming op de huid
 • Ontsteking van de ingewanden of de darmen (colitis)
 • Ontsteking van de spieren (myositis)
 • Ontsteking van de nieren (nefritis) die uw hoeveelheid urine kan verlagen
 • Ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
 • Rode, jeukende, droge, schilferige plekken met verdikte huid (psoriasis)

Durvalumab kan ook bijwerkingen hebben die nog onbekend zijn.

De meest voorkomende bijwerkingen van de bestralingen zijn:

 • Een huidreactie, zoals lichte roodheid en jeuk.
 • Bij bestraling van de oksel en liezen kan de huid oppervlakkig stuk gaan. Dit kan pijnlijk zijn en gaat vaak binnen twee weken over.
 • Haaruitval op de bestralingslocatie.
 • Vermoeidheid.

Mogelijke bijwerkingen van een operatie zijn:

 • Bloeding.
 • Vochtophoping (seroom), dat kan gaan infecteren en zich ontwikkelen tot een abces.
 • Wondinfectie of vertraagde genezing van de wond. 

Extra belasting voor patiënt

 • Extra bloedafnames: Vooraf aan de eerste behandeling met AZD1390, elke week tijdens de behandeling, op dag 5 en 15 van de behandeling, en vlak voor de operatie.
 • Extra (maar korte) dag opname voor durvalumab behandeling: durvalumab is
  een geneesmiddel dat via het infuus wordt gegeven, hiervoor wordt u kort
  opgenomen op de afdeling Dagbehandeling van het ziekenhuis. Durvalumab
  wordt elke 4 weken tot aan de operatie tijdens dit onderzoek gegeven; op dag 1,
  28 en 56 vanaf de start van de bestralingsbehandeling.
 • De afname van extra biopten van de tumor en overliggende huid: Vooraf aan de eerste behandeling met AZD1390 en op dag 5 en 15 van de behandeling.
 • Extra MRI-scan: Op de dag van de behandeling.
 • Extra controle afspraken: Wekelijks tijdens de behandeling met AZD1390, vlak voor de operatie en na de operatie.
 • De patiënt zal zich moeten houden aan de afspraken die horen bij het onderzoek.
 • De patiënt kan last krijgen van de bijwerkingen van AZD1390

Deelnemende ziekenhuizen
Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek
 • Radboud Universitair Medisch Centrum
 • Leidsch Universitair Medisch Centrum

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel
Sarcomas and DDR-Inhibition; a neoadjuvant phase I combined modality study – SADDRIN-1

Kankersoort
Sarcomen

Fase trial: I

Maximaal aantal patiënten: 30

Initiatiefnemers
prof. dr. R. Haas MD PhD, dr. N. Steeghs, MD PhD

Coördinatoren
prof. dr. R Haas MD PhD

Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in trialregister: 

 • Register CCMO: NL76411.031.21
 • Trialregister Engels: NCT 05116254
 • Trialregister Europa: 2021-000042-17

Nederlandse titel
Gecombineerde behandeling van DNA schade respons remmers en radiotherapie bij sarcomen.