Screening

Voorkomen is beter dan genezen. Onderzoek naar nieuwe technieken om voorstadia van baarmoederhalskanker en baarmoederkanker zelf makkelijker en sneller op te sporen, bieden mogelijkheden om de ziekte in een vroeger stadium op te sporen, zodat er uiteindelijk minder uitgebreide behandelingen nodig zijn.