Nieuwe beelvormende technieken

De behandeling van het verder gevorderd stadium van eierstokkanker bestaat uit een combinatie van chemotherapie en een zogenaamde debulking operatie. Bij de debulking operatie is het de bedoeling om alle zichtbare ziekte te verwijderen. Soms kan dit lastig zijn door de plek waar de tumorcellen zitten. Ook kan de debulking operatie veel ziektelast geven. Op dit moment is het met de huidige beeldvormende technieken lastig om hier voorafgaand aan de operatie een goede indruk van te krijgen. Door gebruik te maken van nieuwe beeldvormende technieken, en met behulp van tumormerkstoffen, wordt in studieverband gekeken hoe dit verbeterd kan worden.