Geriatrische oncologie

Behandelingen tegen kanker zijn vaak ingrijpend en kunnen belastend zijn. Dit is zeker het geval bij de wat oudere patiënt van 70 jaar en ouder. Mensen van 70 jaar of ouder kennen grote onderlinge verschillen. Veel 70-plussers zijn fit en hebben geen enkele beperking, anderen hebben meerdere ziekten en ervaren beperkingen in hun functioneren. Daarom is het van belang om het behandeladvies zo persoonlijk mogelijk te maken.

Dit houdt niet alleen het maken van CT-scans en bloedonderzoek in, maar ook een inschatting van de persoonlijke situatie. Behalve een advies voor een passende behandeling hebben wij als team de taak de zelfredzaamheid zoveel mogelijk te behouden of te herstellen en schade tijdens behandeling zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Een te zware behandeling die de patiënt niet kan afmaken is niet goed, tegelijkertijd is een te lichte, niet-optimale behandeling, ook niet goed.

Om dit te bereiken hebben we de "Zorgverbetering geriatrische oncologie" op de Polikliniek Gastro-enterologie Heelkunde en Medische Oncologie.