123

Doelgerichte therapie bij NET

Doelgerichte therapie, ofwel targeted therapie, is een behandeling met medicijnen die de groei en deling van kankercellen blokkeren doordat ze de werking tegengaan van specifieke moleculen die de kankercellen nodig hebben voor hun groei en overleving.

Bij doelgerichte therapie bij NET zijn er drie groepen te onderscheiden:

Everolimus bij patienten met een niet functionele NET of NET van de alvleesklier

Everolimus voorkomt dat kankercellen verder kunnen groeien door een specifiek eiwit, genaamd mTOR, te remmen. mTOR is vaak overactief in tumorcellen en zorgt er onder andere voor dat tumorcellen zich kunnen delen en dat er nieuwe bloedvaten aangemaakt worden die de tumor van bloed, zuurstof en voedingsstoffen voorzien. Everolimus probeert dit door remming van dit eiwit te voorkomen of te verminderen en zo tumoren te remmen in hun groei.

Sunitinib bij patiënten met een NET van de alvleesklier

Sunitinib is een tyrosinekinaseremmer. Dit betekent dat de stof een remmende werking heeft op specifieke eiwitten, de zogenaamde proteïnekinasen.  Deze eiwitten bevinden zich op het oppervlak van kankercellen. Daar bevorderen ze de groei en verspreiding van kankercellen. De eiwitten zitten ook in de bloedvaten die de tumoren voeden, daar zijn ze betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe bloedvaten. Door deze eiwitten te blokkeren, kan sunitinib de groei en verspreiding van de kanker verhinderen. Ook remt sunitinib de aanmaak van nieuwe bloedvaten die de kankercel nodig heeft om te groeien.

Somatostatine analogen bij NET

Somatostatine is een hormoon dat bindt aan de somatostatine receptor van neuro-endocriene tumoren (NET). Hierdoor wordt de aanmaak van hormonen en hormoonachtige stoffen geremd. Klachten die veroorzaakt worden door deze hormonen zullen daardoor verminderen. Een somatostatine analoog wordt ook voorgeschreven om de tumorgroei af te remmen.