PRRT Lu177 DOTATAAT
123

Peptide Receptor Radionuclide Therapie (PRRT)

Peptide Receptor Radionuclide Therapie (PRRT) met Lutetium-177-Dotataat is een behandeling voor patiënten met uitgezaaide neuro-endocriene tumoren (NET Tumoren). De tumorcellen van NET tumoren hebben een kenmerkende receptor op hun oppervlak; de somatostatinereceptor. Een speciaal ontworpen eiwit met daaraan het radioactief Lutetium-177 (samen worden die ook wel Lutetium-177-Dotataat genoemd) bindt goed aan deze receptor waarna het door de tumorcel opgenomen wordt. Dit zorgt ervoor dat de tumoren gericht van binnenuit worden bestraald, en daardoor worden verkleind of geremd in hun groei.

Aanvullende onderzoeken en polikliniek

Om te bepalen of PRRT met Lu177-dotataat een geschikte en veilige behandeling voor u is, maken we eerst een aantal scans en krijgt u een bloedonderzoek.

Er wordt een Gallium-68-Dotataat PET/CT-scan gemaakt waarop we kunnen zien of alle tumoren genoeg somatostatinereceptoren op hun celoppervlak hebben. Ook krijgt u een CT-scan en zo nodig een nierscan.

Voorafgaande aan de behandeling krijgt u een gesprek op de polikliniek Nucleaire Geneeskunde waar de onderzoeksresultaten met u besproken worden en aan u wordt uitgelegd wat de therapie precies inhoudt.

Voorbereiding op de behandeling

Voor de therapie hoeft u (thuis) geen speciale voorbereidingen te treffen. U mag voor de behandeling normaal eten en drinken en u kunt gewoon uw medicijnen blijven gebruiken.

Het is wel belangrijk dat u bent hersteld van eerdere zware behandelingen. Daarom is het van belang dat u de laatste 6 weken voor de PRRT geen chemotherapie of uitgebreide bestraling (radiotherapie) heeft gehad.

Een gerichte bestraling op één of enkele pijnlijke botten in de zes weken voorafgaand aan de behandeling is geen bezwaar.

De behandeling

Een behandeltraject bestaat in totaal uit vier toedieningen met daartussen steeds gemiddeld 10 weken. Voor elke behandeling wordt u opgenomen op de verpleegafdeling Nucleaire Geneeskunde (6B) van het Antoni van Leeuwenhoek waar u in principe één nacht in een afgeschermde ‘stralingskamer’ verblijft.

Op de dag van de behandeling start u met een gesprek met de verpleegkundige. Daarna krijgt u een medicijn tegen (mogelijke) misselijkheid en een nierbeschermend middel via het infuus. De toediening van het Lutetium-177-Dotataat start een half uur later en neemt 15-30 minuten in beslag. Later in de middag wordt het infuus verwijderd. De dag na de behandeling wordt een scan gemaakt om te onderzoeken hoe de opname van het Lutetium in de tumoren en de verdeling in de rest van het lichaam verloopt. Na deze scan mag u meestal weer naar huis.

Straling en leefregels

In de dagen na de behandeling moet u rekening houden met de straling die in het lichaam wordt afgegeven door het Lutetium-177. U moet dan afstand houden van andere mensen, vooral van kinderen en zwangere vrouwen.

Het Lutetium-177 verlaat het lichaam vooral via de urine. Daarom moet u in de periode na de behandeling rekening houden met extra hygiënemaatregelen en is het belangrijk om goed te drinken. Uw behandelend specialist zal deze eenvoudige maatregelen met u doornemen en u krijgt deze ‘leefregels’ voorafgaande aan de behandeling thuisgestuurd. Vanwege de straling mag u absoluut niet zwanger zijn of borstvoeding geven tijdens de behandeling.

Bijwerkingen en gevolgen

Als gevolg van de behandeling kunnen bijwerkingen optreden.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid en overgeven. Voorafgaand aan de behandeling krijgt u in het ziekenhuis een middel tegen misselijkheid. Mogelijke andere bijwerkingen rond of direct na de behandeling zijn: vermoeidheid, lichte (buik)pijn en haarverlies, maar geen kaalheid. In de weken na de behandeling kan het aantal witte bloedcellen, bloedplaatjes en het hemoglobinegehalte van het bloed dalen. Normaal gesproken merkt u daar niets van.

Uw behandelend arts zal de bloedwaarden zo nodig extra controleren om het verdere verloop van de behandeling te bepalen. Iedereen reageert anders op een behandeling, waardoor niet precies te voorspellen is of u bijwerkingen krijgt, en welke dat precies zullen zijn.

Na de behandeling

Tussen de vier behandelingen door krijgt u regelmatig een bloedonderzoek om bijwerkingen snel vast te stellen. Ook komt u naar de Polikliniek om te volgen hoe het gaat. Al deze afspraken staan in een behandelschema dat u per behandeling krijgt toegestuurd.

Na de vierde en laatste behandeling worden scans en uitgebreid bloedonderzoek voor u ingepland om het effect van de behandeling vast te stellen. De resultaten van deze onderzoeken worden poliklinisch met u besproken door uw behandelend arts.