Proefblokkade
123

Pijnbehandeling zenuwblokkades en radiofrequentie techniek

De anesthesioloog van het pijnteam heeft in overleg met u besloten dat een zenuwblokkade een goede mogelijkheid is om uw pijnklachten te verminderen. Deze behandeling bestaat uit één of meer proefblokkades en een definitieve zenuwblokkade. De behandeling vindt poliklinisch plaats op het onderzoek- en behandelcentrum (OBC). U hoeft niet nuchter te zijn en u kunt uw medicijnen gewoon innemen.

Belangrijk om te melden

Mocht u bloedverdunnende middelen gebruiken, wilt u ons dat dan melden? Vaak moet het gebruik van deze medicijnen enkele dagen voor de proef- of zenuwblokkade worden gestaakt. Ook sommige pijnstillers hebben invloed op de bloedstolling. Bespreek met uw arts welke pijnstillers u zonder problemen kunt blijven innemen. Bent u overgevoelig voor jodium, pleisters of contrast- of verdovingsvloeistof, meld dit dan bij uw behandelend pijnarts. Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Mocht u zwanger zijn of dat vermoeden, wilt u dit dan zo snel mogelijk melden.

Meer informatie

Doel van de behandeling

Het doel van de behandeling is het onderbreken van de pijngeleiding naar de hersenen. Om te achterhalen welke zenuwen het pijnlijke gebied verzorgen, worden deze tijdelijk verdoofd. Hiervoor worden deze zenuwen, meestal onder röntgencontrole, met een dunne naald benaderd en met plaatselijk verdovend middel tijdelijk geblokkeerd (proefblokkade). Deze verdoving is kortdurend en gaat mogelijk gepaard met een krachtsvermindering en gevoelloosheid in het verdoofde gebied. Soms is het nodig meerdere zenuwen op proef te verdoven om de juiste plaats voor een definitieve blokkade te bepalen.

Bijhouden pijnintensiteit

Wij vragen u om tot 24 uur na de blokkade de pijnintensiteit bij te houden volgens een vast protocol. Wanneer de pijn gedurende minstens twee uur na de proefblokkade verdwijnt, kan in een volgende sessie de definitieve blokkade van de zenuw met zogenaamde radiofrequente technieken plaatsvinden.

Gepulste radiofrequente techniek

Door middel van een gepulsde radiofrequente techniek (PRF) is een onderbreking van de pijngeleiding van de zenuwen mogelijk. Alleen de pijngeleidende onderdelen van de zenuw worden hierbij beïnvloed; gevoel en motoriek blijven intact. 

Ook tijdens deze behandeling wordt overigens een lokaalverdovend middel toegediend, zodat u voor een korte periode na de behandeling - net zoals tijdens de proefblokkade - een verdoving van de huid en een krachtsvermindering van de spieren kunt ervaren.

De behandeling

Bij behandeling op de röntgenafdeling neemt u plaats op de röntgentafel in buik- of rugligging, afhankelijk van de plaats waar de blokkade moet worden uitgevoerd. De huid wordt ontsmet, bij de insteekplaats wordt de huid verdoofd en met behulp van röntgendoorlichting wordt een naald bij de betreffende zenuw geplaatst.

Proefblokkade

Bij een proefblokkade wordt de juiste positie van de naald met behulp van een röntgen-contrastmiddel bevestigd. Daarna wordt plaatselijk verdovend middel ingespoten en de naald verwijderd.

PRF-behandeling

Bij een PRF-behandeling worden eerst kleine stroomstootjes gegeven om te bepalen of de punt van de naald op de juiste plaats ligt. Als uw behandelaar er zeker van is dat dit zo is, worden de pijngeleidende zenuwen door middel van een elektromagnetisch veld uitgeschakeld. Hiervan voelt u weinig, soms wordt een kloppend gevoel waargenomen dat vooral in het begin van de behandeling ook even onaangenaam zijn kan. De behandeling van de zenuw duurt zes minuten. Het is belangrijk dat u tijdens de behandeling niet beweegt of praat om de elektrode niet te verplaatsen.

Risico's

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee. De behandeling met een proefblokkade of een definitieve zenuwblokkade leidt echter zelden tot ongewenste of blijvende schade.

Onder begeleiding

Bij de insteek van de elektrode kunt u enkele dagen nog plaatselijk pijn ondervinden. Deze pijn gaat vanzelf weer over. Na afloop van de behandeling kan soms door het inspuiten van een plaatselijk verdovingsmiddel tijdelijk krachtsverlies en uitval van gevoel optreden. Het is daarom belangrijk dat u onder begeleiding naar het ziekenhuis komt en terug niet zelf gaat auto rijden.

Klachten na definitieve blokkade

Na de definitieve blokkade kunt u enkele dagen last van napijn hebben. Daarom is het aan te bevelen om nog een paar dagen met de pijnstillers door te gaan. Als de oorspronkelijke pijn is verdwenen, kunt u de pijnstillers in overleg met uw pijnspecialist geleidelijk afbouwen.