H91A0825
123

Radiotherapie bij uitzaaiingen in de hersenen

Bij uitzaaiingen in de hersenen van een tumor elders in het lichaam, spreken we van hersenmetastasen. De bestraling is erop gericht om de klachten van de uitzaaiingen te behandelen, de groei van de tumor te beperken en/of te zorgen dat op die plek alle tumorcellen worden uitgeschakeld. Dit kan door middel van bestraling van de gehele hersenen of door bestraling lokaal op de hersenmetastasen. In het laatste geval noemen we dit stereotactische radiochirurgie. We maken ook hier gebruik van de nieuwste technieken en voeren deze bestraling uit op onze Lineaire Versnellers en de Gammaknife.

Er vinden tussen de 1 en de 5 bestralingen plaats. De voorbereiding, de duur van de bestraling en de uitvoering van de bestraling zijn verschillend en afhankelijk van het toestel waar de bestraling plaats vindt.  

Onze werkwijze

De nieuwste technieken en zeer geavanceerde apparatuur

Op de afdeling Radiotherapie worden veel nieuwe technieken ontwikkeld en wordt gebruik gemaakt van zeer geavanceerde apparatuur. Dat geldt voor zowel beeldvormend onderzoek, de voorbereiding op de bestraling als de bestraling zelf. Hierdoor kunnen we u de meest effectieve behandeling geven, met zo min mogelijk belasting van gezond weefsel.

Gesprek met uw radiotherapeut

Tijdens een afspraak met een radiotherapeut wordt uitgebreid gesproken over uw specifieke situatie en de best passende behandeling voor u. Het doel van de behandeling, de verwachte uitkomst, de voorbereiding, de uitvoering en de eventuele bijwerkingen komen in dit gesprek aan bod.

Multidisciplinair overleg

In een overleg met specialisten van de verschillende disciplines (bijvoorbeeld maag-darm-leverartsen, chirurgen en radiotherapeuten) wordt aan de hand van uw situatie, de uitslagen en uw medische gegevens overlegd welke behandeling voor u het beste is. Deze zal uw radiotherapeut met u bespreken.

Onderzoek

We voeren veel onderzoek uit naar nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen van de bestraling. Is er een onderzoek waar u aan mee zou kunnen doen, dan zal uw radiotherapeut u hiervoor vragen. U krijgt dan veel informatie waardoor u een weloverwogen beslissing kan nemen. Meedoen is uiteraard geheel vrijblijvend. Besluit u niet mee te doen, dan wordt u behandeld volgens de laatste protocollen en de huidige inzichten.

Meer informatie

Voorbereiding

De voorbereiding op uw behandeling is afhankelijk van het bestralingstoestel waar de behandeling op uitgevoerd gaat worden.

De bestralingen op de Gamma-Knife worden uitgevoerd met een frame of met een masker. Er wordt altijd een MRI-scan gemaakt.

De bestralingen op de lineaire versneller worden uitgevoerd met een masker. Er wordt een CT en/of een MRI-scan gemaakt.

In een voorlichtingsgesprek komen vooral praktische zaken over uw behandeling aan bod. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen.

Bestralingsplan

Op de afbeeldingen van de CT- en /of MR-scan wordt het bestralingsgebied ingetekend door uw radiotherapeut. Met speciale computerprogramma’s wordt berekend wat de meest optimale opzet van de bestralingsbundels is. Dit wordt een bestralingsplan genoemd.  Hierbij is het belangrijk dat het te bestralen gebied de juiste dosis straling ontvangt en dat de omliggende gezonde weefsels zo weinig mogelijk worden belast.

Het uitwerken van een bestralingsplan voor de behandeling met de Gamma-Knife kan een half uur tot enkele uren duren. Aan de hand van het bestralingsplan kan de duur van de bestraling worden vastgesteld. Bij de Gamma-Knife zal dit tussen de 10 minuten en de 2 uur liggen.

Bij de Lineaire Versneller is dit 15-30 minuten, afhankelijk van de behandeling.

De bestraling

Radiotherapeutisch laboranten zorgen ervoor dat u goed op de bestralingstafel komt te liggen. Zij zullen het frame of het masker bevestigen aan de tafel waar u op ligt.

Tijdens de bestraling wordt u via camera’s goed in de gaten gehouden. Bij de Gamma-Knife bestraling krijgt u tevens een alarmbel.

Controles bij uw radiotherapeut

Om de behandeling te volgen zullen er controle-afspraken worden gemaakt met uw behandelaar. Dit om de behandeling op te volgen en te horen of u last heeft van bijwerkingen. Zo nodig wordt er medicatie voorgeschreven.   

Bijwerkingen

De mate waarin bijwerkingen op zullen treden varieert per persoon. Uw situatie zijn hierbij van invloed, evenals het gebied dat bestraald wordt en de bestralingsdosis. Uw behandelaar zal u uitleg geven over de bijwerkingen die bij u verwacht worden. 

Nazorg

Als u tijdens of na de behandeling behoefte hebt aan extra zorg, dan kan de radiotherapeut of physician assistant u doorverwijzen naar diverse hulpverleners binnen het Centrum Kwaliteit van Leven van het Antoni van Leeuwenhoek. Denk aan fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en psychologen. Al deze hulpverleners zijn zeer ervaren in het verlenen van zorg aan kankerpatiënten, zowel tijdens als na het behandelingstraject.

Gerben Borst in gesprek (hersentumoren)
Gamma Knife