Sluiting MC Slotervaart: 1 jaar later

25 okt. 2019 09:00

Vandaag een jaar geleden werd het MC Slotervaart failliet verklaard. Een ingrijpende gebeurtenis, die veel invloed heeft gehad op de patiënten en het personeel van het MC Slotervaart. Ook voor de omliggende ziekenhuizen had de sluiting consequenties. Een jaar na dato kijken we terug op deze gebeurtenis en lichten we uit welke gevolgen de sluiting heeft gehad voor het Antoni van Leeuwenhoek.

Hoewel het al langer bekend was dat het Slotervaart ziekenhuis in zwaar weer verkeerde, was het faillissement eind oktober 2018 toch een onverwachte ontwikkeling, die voor medewerkers en patiënten van het MC Slotervaart veel onduidelijkheid en zorgen met zich meebracht. Voor patiënten was niet altijd meteen duidelijk waar zij terecht konden. Voor de omliggende ziekenhuizen, zo ook het Antoni van Leeuwenhoek, was het improviseren. Patiënten stonden met een cd-rom met hun dossier aan de balie. In korte tijd moest er enorm veel worden geregeld. Hoofd Ambulante Zorg en Patiëntenlogistiek: ‘Dat ging met vallen en opstaan, maar terugkijkend ben ik enorm trots op hoe het is gegaan en hoe iedereen zich heeft ingezet, en op sommige plekken nog steeds werkt aan de gevolgen. Het onlangs uitgebrachte inspectierapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) bevestigt dat gelukkig ook.’

Overgenomen patiënten en crisisteams

Na het faillissement was het moeilijk om overzicht te krijgen op het aantal patiënten dat door het Antoni van Leeuwenhoek zou worden overgenomen. Meteen nadat het faillissement bekend werd, zijn er verschillende crisisteams opgericht, onder andere om de medische logistiek te behandelen. Er werd een apart back-officeteam in het leven geroepen, waar drie medewerkers bergen werk hebben verzet. In de eerste dagen en weken na het faillissement vervolgden een aantal MCS-patiënten hun behandeling in het AVL. Ook meldden zich die eerste weken spontaan ruim 65 MCS-patiënten bij het Antoni van Leeuwenhoek, of zij lieten zich via de huisarts verwijzen. De poliklinieken en backoffice vingen met grote flexibiliteit deze onverwachte extra zorg op. Met alle patiënten werd contact opgenomen om hen te informeren over hun overgenomen zorg. In de periode die volgde werd het duidelijker bij welke ziekenhuizen bepaalde categorieën patiënten terecht konden. Uiteindelijk zijn er ongeveer 1.000 patiënten vanuit het Slotervaart overgegaan naar het Antoni van Leeuwenhoek.

Overgenomen personeel

Al snel na het faillissement werd gekeken of personeel uit het Slotervaart in het Antoni van Leeuwenhoek aan de slag kon. Op verschillende plekken is dit gelukt. Er zijn verpleegkundigen in het Antoni van Leeuwenhoek gaan werken, maar ook in andere functies zijn oud- Slotervaartmedewerkers bij ons gekomen, zoals medewerkers van de frontoffice, verpleegkundig specialisten, neurologen, een patholoog, internist-oncoloog, het hoofd inkoop. In totaal gaat het om zo’n 50 medewerkers.

Bevolkingsonderzoek darmkanker

In de bevolkingsonderzoeken voor darmkanker werkte het Antoni van Leeuwenhoek samen met het Slotervaart. Deze zorg hebben we overgenomen en is na veel inspanning door de MDL-artsen en het OBC-team enkele maanden geleden officieel geaccrediteerd. Dit betekent dat meer mensen bij ons een endoscopisch vervolgonderzoek komen doen.

Samenwerking OLVG en Amsterdam UMC

Door de samenwerking met onze collega-ziekenhuizen en door de extra inzet van veel collega’s in het Antoni van Leeuwenhoek zijn de consequenties van de sluiting van MC Slotervaart goed opgevangen. De samenwerking die we hadden met het MC Slotervaart voor niet-oncologische zorg is hoofdzakelijk overgenomen door het OLVG. Er zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten voor geriatrie, infectiologie, antibioticazorg, orthopedie en cardiologie. Op het gebied van neurologie en neurochirurgie wordt nu nauw samengewerkt met het Amsterdam UMC.

Beoordeling inspectie

Begin april 2019 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) een bezoek aan het Antoni van Leeuwenhoek. Niet alleen om te controleren of we de veiligheid en toegankelijkheid van de zorg goed hadden geborgd, maar ook ter afsluiting van het overnametraject. Tijdens dit bezoek heeft de inspectie ons onder meer getoetst op de opvang van acuut overgedragen patiënten, de korte en lange termijn follow-up van poliklinische patiënten en de overgenomen behandeling van klinische patiënten, de opvang en begeleiding van medewerkers die zijn overgekomen uit het Slotervaart en het bewaken en beheren van de patiëntendossiers. Na afloop van het bezoek concludeerde de inspectie dat er geen noemenswaardige verbeterpunten waren en dat aan alle gestelde eisen is voldaan.