Onderzoekster Jane Sun verdedigt niet alleen haar proefschrift

28 mei 2020 13:08

Jane bestudeerde de afgelopen vijf jaar onder meer hoe kankercellen kwetsbaar zijn doordat ze veel voedingsstoffen nodig hebben, en hoe we die kwetsbaarheid kunnen uitbuiten. Op 3 juni verdedigt ze haar proefschrift, online vanwege corona. “Op de omslag van mijn proefschrift staat Hua Mulan, een heldhaftige vrouw die zich verkleedde als man om jarenlang te kunnen dienen in het leger. Ik voel me verbonden met Mulan. Ik ben geen held, maar promotieonderzoek is ook een soort strijd. Ik heb erg geworsteld om de bewijzen dat een vrouw net zoveel kan als een man. Ik ben trots dat ik mijn promotieonderzoek heb afgerond nu.”