Nieuwe standaard: bewegen essentieel bij kanker

6 feb. 2020 14:18

Beweging is heel erg belangrijk voor preventie, behandeling, herstel en betere overlevingskansen. Daarom zijn er nu duidelijke aanbevelingen voor beweging bij patiënten met kanker. Een internationaal team van experts, waaronder dr. Martijn Stuiver van het Antoni van Leeuwenhoek, heeft onderzocht hoe zorgverleners en fitnessinstructeurs een actieve leefstijl en fitheid van mensen na de diagnose kanker kunnen bevorderen.

Ook wordt er wetenschappelijke onderbouwing gegeven van de voordelen van lichaamsbeweging. Dr. Martijn Stuiver: ‘We roepen artsen en verpleegkundigen op om lichaamsbeweging structureel te bespreken met kankerpatiënten, en indien nodig te verwijzen. Nederland heeft een sterk netwerk van fysiotherapeuten met expertise op het gebied van kanker. Via OncoNet kunnen patiënten dicht bij huis een goed geschoolde fysiotherapeut vinden.’