Promotie Olga Hamming-Vrieze I Adaptieve radiotherapie voor hoofd-halskanker

22 sep. 2020 14:57

Hoe kun je een bestralingsbehandeling zo goed mogelijk aanpassen op elke individuele patiënt? Radiotherapeut Olga Hamming-Vrieze promoveerde afgelopen vrijdag op haar onderzoek naar een verbeterde behandeling van patiënten met hoofd-halskanker. Ze onderzocht hoe je patiënten kunt selecteren voor behandeling met adaptieve bestraling.

Adaptieve bestraling betekent dat de bestralingsdosis voor of tijdens de behandeling (gegeven in 35 dagelijkse toedieningen in 6-7 weken tijd) aangepast wordt aan individuele kenmerken van de patiënt om enerzijds precisie te vergroten en anderzijds een betere match te creëren tussen behandeling en patiënt. De verwachting is dat individuele adaptatie van bestralingsbehandelingen de kans op tumorrespons vergroot en bijwerkingen vermindert.

Anatomische adaptieve bestraling

Bij een klein deel van de hoofd-halskanker patiënten die een bestraling ondergaan treden anatomische veranderingen op (bijvoorbeeld gewichtsverlies) die de dosisverdeling verslechteren. Radiotherapeut Olga Hamming-Vrieze toon met haar collega’s aan dat de dosisverdeling aanzienlijk kan verbeteren met adaptatie, maar dat de selectie van deze patiënten een uitdaging is. Evaluatie van anatomische veranderingen lijkt hierbij minder accuraat dan evaluatie van dosisverschillen tussen geplande en daadwerkelijk gegeven bestralingsdosissen.  

Biologische adaptieve bestraling

In het tweede deel van het proefschrift worden verschillende biomarkers onderzocht om de behandeling van hoofd-halskanker te individualiseren, bijvoorbeeld biomarkers die zuurstofopname of activiteit meten in de tumor. Door verandering van biomarkers te meten tijdens de behandeling kunnen patiënten geselecteerd worden waarbij aanpassing van de behandeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld door lokaal een hogere bestralingsdosis toe te dienen.

Praktische details van de promotie vind je op de website van de VU.

Titel proefschrift: Olga Hamming-Vrieze, Adaptive radiotherapy in head and neck cancer.

Promotoren en co-promotor: prof.dr. M. Verheij, prof.dr. C.R.N. Rasch en prof.dr.ir. J.J. Sonke.
Datum en locatie: 18 september, Vrije Universiteit Amsterdam.