Tijdelijke sluiting Gasthuis, voorlopig tot 6 april

18 mrt. 2020 12:49

Met pijn in het hart heeft het bestuur van het Gasthuis, in nauwe afstemming met het management besloten om het Gasthuis te gaan sluiten. De verantwoordelijkheid die wij dragen voor de gezondheid en het welzijn van onze vrijwilligers, onze gasten en ook onze medewerkers heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Natuurlijk valt dit besluit ons zwaar. We willen er met z’n allen juist altijd zijn voor onze gasten en nu kan dit tijdelijk niet meer. Maar veiligheid en gezondheid voor alle betrokkenen moet voorop staan.

Praktisch betekent dit dat wij vanaf vandaag geen nieuwe gasten meer verwelkomen. Door middel van een afbouwschema werken wij toe naar een sluiting vanaf aanstaande zaterdag 21 maart om 16 uur. Daarna zullen er geen vrijwilligers meer actief zijn in huis.

Voor twee gasten, die langdurig in ons Gasthuis verblijven, en voor wie wij elders geen aanvaardbare oplossing konden vinden, hebben wij een uitzondering gemaakt. Zij blijven gedurende de sluiting in ons huis wonen. Tijdens de sluitingsperiode zal op werkdagen een van de managers tussen 10 en 12 uur aanwezig zijn.

Deze maatregel is voorlopig van kracht tot 28 april aanstaande. Er is een kans dat deze periode nog verlengd moet worden. Uiteraard zullen we hier tijdig over communiceren en blijven we hopen dat dit niet nodig zal zijn.

Wij vertrouwen op begrip voor onze situatie en afwegingen en wensen iedereen in het Antoni van Leeuwenhoek heel veel succes en sterkte in deze ongekende tijden.