Wetenschappelijke studies weer geopend

22 mei 2020 10:45

Goed nieuws! Eind vorige week is besloten dat alle studies in het Antoni van Leeuwenhoek weer open kunnen. Dit geldt voor onze klinische studies, waarin patiënten meedoen aan onderzoek naar nieuwe behandelmethoden, maar ook voor het onderzoek van het Nederlands Kanker Instituut, waar het laboratorium alleen open was voor cruciale experimenten de afgelopen weken.

Klinische studies

Het team van de Clinical Research Unit (CRU) heeft er de afgelopen weken voor gezorgd dat we zo spoedig mogelijk en zo veilig mogelijk weer patiënten op de CRU kunnen behandelen. Voor een enkele studie geldt dat deze wereldwijd nog gesloten wordt gehouden, maar de verwachting is dat ook deze studies snel weer geopend kunnen worden voor nieuwe patiënten. We proberen patiënten zoveel mogelijk te zien op de polikliniek, maar gezien de huidige omstandigheden en voorzorgsmaatregelen, kan dat soms ook in de vorm van een telefonisch of video-consult plaatsvinden.

Onderzoek in het NKI aangepast

Ons onderzoeksinstituut, het Nederlands Kanker Instituut, waar zo’n 600 enorm gemotiveerde onderzoekers werken aan het ontrafelen van kanker, is zich aan het voorbereiden op het 1,5 meter-bestaan. Om een veilige werkplek te garanderen mogen de komende tijd maximaal 20 onderzoekers tegelijkertijd per etage aanwezig zijn. Dat is ruim 60% minder dan de normale bezetting maar onderzoekers werken waar mogelijk in shifts en in het weekend en kunnen ook veel werk thuis doen, zoals het analyseren van data, nieuwe experimenten en theorieën uitdenken, wetenschappelijke artikelen schrijven en lezen,  en overleggen met  collega’s van het instituut en van andere instituten. Bij het uitvoeren van de experimenten op het laboratorium houden de onderzoekers, zoals heel Nederland dat doet, de strikte hygiëneregels en de 1,5 meter afstand in acht. Van een complete lockdown is de afgelopen twee maanden overigens geen sprake geweest; cruciale experimenten gingen waar het even kon door, en ook de onderzoeksfaciliteiten bleven beschikbaar, zij het met beperkte bezetting.

Vertraging

Toch zal het onderzoek naar kanker, dat momenteel heel hard gaat, vertraging oplopen. Maar, in de woorden van wetenschappelijk directeur René Medema: ‘We gaan er alles aan doen om ons onderzoek onverminderd voort te zetten.’

Doorverwijzing fase 1 studie

Als er geen reguliere behandelopties voor patiënten zijn, dan zijn er wellicht nog experimentele behandelopties in het kader van de zogenoemde fase 1 studies. Indien verwijzers willen weten of een patiënt mogelijk in aanmerking komt voor één van onze fase 1 studies, dan kan er een korte mail worden gestuurd naar fase1@nki.nl. Als minimaal de onderstaande gegevens vermeldt worden in de mail, dan kunnen wij beoordelen of er eventueel deelgenomen kan worden aan een experimentele behandeling in ons ziekenhuis en of verwijzing hiervoor zinvol is. Wij streven ernaar om deze mail binnen enkele dag te beantwoorden. patiënten die willen weten of zij deel kunnen nemen aan een fase 1 studie, dienen contact op te nemen met hun behandelend arts.

Minimale gegevens in mail:

  • Naam verwijzer
  • Telefoonnummer verwijzer
  • Naam patiënt
  • Geboortedatum patiënt
  • Tumor type
  • Eerdere behandelingen
  • Bekende uitslagen moleculaire diagnostiek