Longkanker: bestralen of opereren? | KWF | Koen Hartemink

2 aug. 2021 17:21

Het volgende artikel verscheen op de website van het KWF.

Doel van het onderzoek

Bepalen wat de beste behandeling is voor patiënten met vroeg-stadium longkanker.

Waarom is dit onderzoek nodig?

Longkanker is moeilijk te behandelen omdat de tumor vaak pas in een laat stadium aan het licht komt. Bij vroeg-stadium longkanker zijn er verschillende behandelingen mogelijk, al is er onduidelijkheid over welke behandeling het beste is voor welke patiënt.

Zo is er een bestralingstechniek (stereotactische radiotherapie) die voor sommige patiënten net zulke goede resultaten kan opleveren als een operatie, met minder complicaties. Dat maakt deze behandeling interessant voor kwetsbare patiënten. Van een operatie worden dan weer betere lange termijnresultaten verwacht, wat van belang is voor jongere, fitte patiënten. Een ander voordeel van een operatie is dat het weggenomen tumorweefsel kan worden onderzocht door een patholoog om te bepalen of extra therapie (bijv. chemotherapie) de behandeling ten goede komt. Bij bestraling is dit niet het geval, waardoor een groep patiënten mogelijkerwijs niet een optimale vervolgbehandeling krijgt.

Dit soort kwesties maken het belangrijk om goed vast te kunnen stellen wie het meest gebaat is bij welke behandeling. En er lopen internationaal ook drie grote vergelijkende patiëntenstudies om dat vast te stellen, maar de resultaten daarvan worden pas rond respectievelijk 2024, 2026 en 2027 verwacht.

videostill Koen Hartemink
De uitgebreide mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek zijn voor mij erg belangrijk.
Koen Hartemink Chirurg

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om ook patiënten op kortere termijn zekerheid te kunnen bieden, starten onderzoekers in het Antoni van Leeuwenhoek een kort onderzoekstraject op om deze onderzoeksvraag passend te beantwoorden. In deze 18 maanden onderzoeken ze gegevens van 1.880 patiënten die de afgelopen jaren in Nederland zijn geopereerd, of bestraald.

Wat levert dit onderzoek op?

Dit onderzoek levert (in afwachting van de grotere, internationale patiëntenstudies) snel de benodigde kennis op die nodig is om te bepalen welke longkankerpatiënt het beste is geholpen met bestraling en welke met een operatie. Dat leidt naar verwachting tot betere overleving en minder bijwerkingen.