Lotje Zuur en Henk van der Poel benoemd tot hoogleraar

16 apr. 2021 10:04

Hoofd- Hals Chirurg Lotje Zuur is per 1 maart benoemd tot bijzonder hoogleraar Keel-, Neus-en  Oorheelkunde in het LUMC te Leiden met als leerstoel oncologisch translationeel onderzoek. “Mijn onderzoek richt zich op de rol van immuuntherapie bij patiënten met mond- en keelkanker en met huidkanker waarvoor uitgebreide chirurgie nodig is. We onderzoeken welke patiënten goed op immuuntherapie reageren en ambiëren dat in de toekomst dergelijke impactvolle operaties voor deze patiënten niet meer nodig zijn.”

Uroloog Henk van der Poel wordt met ingang van 1 mei benoemd tot bijzonder hoogleraar beeldgeleide chirurgische urologie binnen de afdeling Urologie van Amsterdam UMC. “Mijn hoogleraarschap is tweeledig. We gaan met het onderzoek de beeldgeleide chirurgische technieken zoals fluorescentie, radio(tracer)navigatie en 3D-modeling verder naar de kliniek brengen. Anderzijds wordt door de benoeming de samenwerking tussen het AVL en het AUMC verder ondersteund. Sinds twee jaar opereren de urologen van onze centra over en weer op het gebied van blaas- en prostaatkanker en is er regionaal overleg over de beste behandeling voor nierkankerpatiënten. Door de benoeming binnen deze samenwerking willen we zowel de urologische zorg als wetenschap naar de internationale top brengen.”