Martijn Stuiver associate groepsleider Survivorship in het NKI

9 feb. 2021 17:22

Klinisch epidemioloog Martijn Stuiver is sinds 1 januari als associate group leader verbonden aan de onderzoeksgroep Survivorship van Lonneke van de Poll. Vanuit zijn achtergrond als fysiotherapeut is hij geïnteresseerd in alle aspecten van revalidatie rondom kanker, waarbij hij zich vooral richt op onderzoek naar de effecten van bewegen bij kanker en de implementatie daarvan in de praktijk.

In de wereld van de oncologie is de afgelopen jaren een heel nieuw vakgebied ontstaan, dat de naam Exercise Oncology draagt. Steeds meer onderzoek laat namelijk zien dat bewegen een positief effect heeft bij de preventie en behandeling van kanker. Martijn Stuiver is een van de pioniers van dit spannende vakgebied: “Een belangrijk aspect daarvan is zorg op maat: wie heeft wat nodig, en wanneer? En welke rol kunnen predictie-modellen en -technologie spelen om signalering en interventies te ondersteunen?”

Conditie en vermoeidheid
In 2015 publiceerden hij en andere AVL-collega’s in the Journal of Clinical Oncology bijvoorbeeld een invloedrijk artikel over de gunstige effecten van bewegen bij vrouwen met borstkanker die chemotherapie krijgen na hun operatie. De onderzoekers lieten zien dat een begeleid beweegprogramma niet alleen hun conditie verbetert, maar ook bijwerkingen van de chemo, zoals vermoeidheid, doet afnemen. In 2019 maakte Stuiver deel uit van een internationaal onderzoeksteam dat nieuwe, op onderzoek gebaseerde, aanbevelingen publiceerde voor het systematisch gebruik van beweeginterventies voor patiënten met kanker.

Implementatie
Als associate groepsleider in het Nederlands Kanker Instituut zal Martijn Stuiver zich ook richten op de vraag hoe je nieuwe kennis zo snel mogelijk kunt implementeren, en ten goede laten komen aan patiënten. Martijn: ‘We hebben hier een heel goede onderzoeksafdeling, de PSOE. En we hebben een uitstekend centrum voor het verlenen en ontwikkelen van ondersteunende zorg: het CKVL. Maar de weg van onderzoek naar implementatie is nog niet altijd vanzelfsprekend. Ik wil de brug versterken tussen de PSOE en het CKVL.’

Methodologisch waanzinnig sterk
Groepsleider Lonneke van de Poll is erg blij dat Martijn Stuiver als mede-groepsleider haar groep gaat versterken:  ‘Martijn is niet alleen fysiotherapeut maar ook epidemioloog, en dat komt niet zo heel vaak voor. Daarbij doet hij ook nog eens supergoed onderzoek, Martijn is methodologisch waanzinnig sterk. Hij publiceert in toptijdschriften, en wil tegelijkertijd nieuwe kennis voor alle patiënten implementeren, niet alleen als ze in het AVL worden behandeld.’

Onconet
Een concreet voorbeeld hiervan is het door hem en collega’s opgerichte Onconet, een netwerk van fysiotherapeuten in heel Nederland dat alle patiënten toegang geeft tot dezelfde op onderzoek gebaseerde beweegprogramma’s. Binnen Onconet wordt ook volop nieuw onderzoek gedaan.

Hogeschool van Amsterdam
Martijn Stuiver is ook verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, als lector ‘Functioneel herstel bij kanker’, een bijzonder lectoraat, mede gefinancierd door het AVL. Stuiver:  Daar leiden we de beroepsgroep van de toekomst op.’

Lees meer

  • In 2020 verscheen het handboek Exercise Oncology, waarvoor Martijn Stuiver het hoofdstuk over multidisciplinaire samenwerking voor zijn rekening heeft genomen.
  • In 2019 publiceerde een internationaal team nieuwe aanbevelingen voor beweeginterventies bij kanker, gebaseerd op onderzoek.
  • In het grote Europese (Horizon 2020) project Preferable wordt onderzoek gedaan naar beweeginterventies bij uitgezaaide borstkanker. Het AVL onderzoekt met name hoe kennis van overtuigingen en belemmeringen van de patiënten zelf kan helpen om interventies naar de praktijk te krijgen.

In december 2020 honoreerde NWO een project over minimaal invasieve technieken in de oncologie, in de route ‘Personalised Medicine’ van de Nationale Wetenschapsagenda. In het project, waarvan het Erasmus MC penvoerder is, onderzoekt het AVL hoe je slimme draagbare technologie kunt inzetten om vroeg toxiciteit te herkennen bij hoog-toxische therapieën zoals immuuntherapie en chemoradiatie.