Nieuwe geestelijk verzorger Fazila Mansori: ‘Of je gelooft in God, Allah of niet gelovig bent, ik ben er voor iedereen

6 mei 2021 13:05

Sinds half februari is het team van de geestelijk verzorgers uitgebreid met een derde persoon: Fazila Mansori. In dit interview stelt Fazila zichzelf voor.

Fazila, kun je iets vertellen over je achtergrond?
‘Ik heb hiervoor in het Rode Kruis Ziekenhuis gewerkt als geestelijk verzorger, nadat ik een aantal jaar als maatschappelijk werker had gewerkt. Als kind wilde ik altijd al mensen helpen, dat zit in me. Het was lang mijn grote droom om als geestelijk verzorger te werken. In 2001 ben ik als vluchteling uit Afghanistan naar Nederland gekomen en toen ik in 2008 een verblijfsvergunning kreeg, ben ik meteen Theologie gaan studeren, ik kon niet wachten. Na die studie heb ik een master ‘geestelijke verzorging’ gevolgd. Zingeving vind ik een mooi iets. Zelf ben ik moslim, maar ik heb veel respect voor iedereen. Iedereen heeft zijn eigen levensvisie. Ik ben er in het AVL voor alle patiënten, of ze geloven in God, Allah of niet gelovig zijn, als iemand met levensvragen zit en behoefte heeft aan een luisterend oor, dan wil ik er voor ze zijn.'

Wat heb je patiënten te bieden?
‘Ik kijk echt naar wat de patiënt zegt nodig te hebben en daar probeer ik in te helpen. Soms wil iemand praten over wat hij heeft meegemaakt. Een andere keer gaat het over emoties, zoals de angst die iemand heeft of een schuldgevoel. Maar ik heb laatst ook aan een patiënt die analfabeet is uit de Koran voorgelezen. En wat ik hier nog niet heb gedaan, maar wel ervaring in heb, is het doen van familiegesprekken.’

Je bent er voor iedereen, maar ik kan me voorstellen dat het voor moslimpatiënten een meerwaarde heeft dat je er bent?'
'Aan het aantal aanvragen dat ik tot nu toe heb gekregen, merk ik dat wel ja. Ik denk dat ik een intermediair kan zijn tussen moslimpatiënten, hun familie en zorgverleners. Soms spelen er bijvoorbeeld ethische dilemma’s, over reanimatie of het staken van een behandeling. Dan kan het helpen als ik de culturele of religieuze achtergrond kan duiden. Ik heb wat dat betreft echt een brugfunctie. Andersom hebben zorgverleners hier ook behoefte aan, merk ik. Ik geef ook klinische lessen, vorige week de eerste, en er zijn nu al tot het einde van het jaar meer klinische lessen geboekt. Heel leuk vind ik dat. En belangrijk. In een multiculturele stad als Amsterdam denk ik dat het belangrijk is dat zorgverleners weten wat er speelt in verschillende culturen.’

Het AVL is een in kanker gespecialiseerd ziekenhuis. Heb je daar bewust voor gekozen?
‘Ja, eigenlijk wel. Vorig jaar kreeg mijn moeder de diagnose kanker, ik ben haar mantelzorger. Dat ik een nieuwe baan zocht, had een praktische reden: ik wilde minder uren werken en dichterbij huis. Dat ik hier een nieuwe baan heb gevonden, vind ik heel mooi. Ik maak zelf als naaste mee wat er gebeurt als een dierbare kanker heeft en ik denk dat ik dat kan inzetten in mijn werk. Het komt mooi samen.’

Fazilla is elke dinsdagmiddag aanwezig in het AVL. Wil je meer weten over haar klinische lessen of een aanvraag doen voor een patiëntconsult?

Fazilla is inzetbaar voor:

  • Individuele en groepsgesprekken voeren
  • Onderwijs en trainingen organiseren en presenteren (klinisch les)
  • Adviseren van de zorgmedewerkers rondom multiculturele zorg en hoe men daarmee omgaat
  • Deelnemen aan bijeenkomsten als MDO's
  • Aanbieden van rituelen, zoals samen bidden en Koran lezen