Save-the-date 7 apr 2021 16:30 Online webinar ‘Orgaansparende behandelingen in de GE-oncologie’

4 feb. 2021 08:18

Op woensdag 7 april 2021 organiseert het AVL het eerste symposium ‘Orgaansparende behandelingen in de GE-oncologie’. De hele GE oncologie komt tijdens het middagprogramma aan bod.

Programma
We vertellen u meer over orgaansparende behandeling slokdarmcarcinoom, GIST, levertumoren, coloncarcinoom, rectumcarcinoom en anuscarcinoom. Het programma heeft een bij uitstek multidisciplinair karakter. Het programma heeft een plenair gedeelte (16.30-18.30 uur), gevolgd door een aantal break-out rooms (18.45-19.30 uur) om over orgaan-specifieke onderwerpen door te praten.

Voor wie?
Alle zorgprofessionals (verpleegkundigen, onderzoekers en medisch specialisten) die werkzaam zijn in de behandeling van patiënten met GE-tumoren zijn welkom om deel te nemen. Ook geïnteresseerde huisartsen zijn welkom.

Accreditatie is aangevraagd bij de NVMDL, NVVH, NVRO, NVMO, NVVR, NVNG, NVVP en V&VN VS.

Aanmelden
U kunt zich via deze link aanmelden voor het online webinar ‘Orgaansparende behandelingen in de GE-oncologie’. Daar vind u ook meer informatie over het programma.

Online webinars in 2021
We zullen in 2021 meerdere online bijeenkomsten organiseren voor verwijzers, onder andere op het gebied van (interventie)radiologie. Houd onze website en nieuwsbrieven in de gaten!