14 onderzoeken kunnen van start door steun KWF

20 dec. 2022 17:00

Maar liefst 14 onderzoeksgroepen kunnen aan de slag met hun nieuwe projecten. Vandaag maakt KWF Kankerbestrijding namelijk bekend dat zij hun werk gaat financieren. Van speuren naar moleculaire verschillen tussen kankercellen in het lab, tot het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten na de behandeling (zie overzicht onderaan). Onze artsen en wetenschappers gaan er hun tanden in zetten.

Lotje Zuur, hoofd-halschirurg, wiens team subsidie krijgt van KWF voor onderzoek om gehoorschade te voorkomen bij kankerpatiënten die worden behandeld met chemotherapie (cisplatine).

Een van de onderzoeksgroepen probeert bijvoorbeeld te achterhalen waarom 0 + 0 toch niet niets is. Ze ontdekten onlangs namelijk dat ze kanker verrassend goed konden remmen door vier geneesmiddelen in zeer lage doses tegelijkertijd toe te dienen aan kankercellen of muizen. En dat terwijl elk medicijn afzonderlijk helemaal geen effect heeft als je het in zo'n lage dosis gebruikt. Niets plus niets is dus blijkbaar: wel degelijk iets.

Lage doses

Onder leiding van groepsleider Lodewyk Wessels gaan ze nu uitzoeken hoe dit werkt. Daarmee hopen ze een stap dichter bij toepassing van dit principe in patiëntenonderzoek te komen. Resistentie is namelijk een groot probleem bij de behandeling van kankerpatiënten. Kankermedicijnen combineren blijkt effectief, maar kan ernstige bijwerkingen veroorzaken. De lage-dosis-combinatie lijkt daarentegen weinig bijwerkingen te hebben. 

Controle versus behandeling

In totaal kende KWF Kankerbestrijding ruim 15 miljoen euro toe aan projecten van het Antoni van Leeuwenhoek (zie overzicht hieronder). Ook de LORD-studie onder leiding van Jelle Wesseling kreeg steun, die als doel heeft om vrouwen het leed te besparen van een intensieve behandeling waar ze geen baat bij hebben. Vrouwen met DCIS, een mogelijk voorstadium van borstkanker, kunnen in de studie kiezen voor regelmatige controle of voor een (standaard) behandeling, zoals een operatie en bestraling. Als blijkt dat alleen controle voldoende is, dan kan dat jaarlijks ruim duizend vrouwen een ingrijpende behandeling besparen.

Overzicht van nieuwe onderzoeksprojecten van het Antoni van Leeuwenhoek die worden gefinancierd KWF Kankerbestrijding.

Onderzoeksproject

Projectleider

 Bedrag

Standaardbehandeling of regelmatige controle voor laag-risico Ductaal Carcinoom In Situ in de LORD-studie: de patiënt kiest

Jelle Wesseling

 1.031.096

Behandeling van uitgezaaid melanoom met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL) middels academische geneesmiddel productie en registratie

John Haanen

 3.860.379

Ontleden van de mechanismen ten grondslag van de effectiviteit van behandeling met meervoudige medicijnen in een lage dosis

Lodewyk Wessels

     675.452

Een verbeterde behandeling van hormoongevoelige borstkanker door glucocorticoïd her-activatie

Wilbert Zwart

     711.550

Het verlies van cel identiteit van longkanker: hoe komt dit, en welke nieuwe therapeutische mogelijkheden ontstaan hierdoor?

Stefan Prekovic

     700.734

Behandeling van peritoneaal gemetastaseerd maagcarcinoom met cytoreductieve chirurgie en hypertherme intraperitoneale chemotherapie, een multicenter gerandomiseerde fase III studie (PERISCOPE II).

Johanna Sandick

     646.786

Voorspellen van ongevoeligheid voor hormonale therapie in borstkanker op basis van een genexpressieprofiel voor PI3K/MAPK pathway activatie

Sabine Linn

     583.290

Het toedienen van injecties natriumthiosulfaat in het middenoor om permanent gehoorverlies te voorkomen bij kankerpatiënten behandeld met cisplatinum chemotherapie.

Lotje Zuur

     776.966

Vruchtbaarheidssparende behandelingen bij jonge vrouwen met kanker

Christianne Lok

     559.926

Richting klinische implementatie van nieuwe diagnostische methoden binnen de oncologische radiologie: een open-source web-platform voor klinische validatie studies.

Doenja Lambregts

     575.004

OPTIONS: Ondersteuning bij risicomanagement voor vrouwen met een hoog risico op borstkanker

Eveline Bleiker

     679.572

Verhogen van de stralingsgevoeligheid van glioblastomen door het stimuleren van de celcyclus en het vangen van cellen tijdens de celdeling

Mark de Gooijer

     845.916

BRAINS - Bevacizumab voor cerebrale RAdiatie geInduceerde NecroSe - klinische respons en kosteneffectiviteit

Dieta Brandsma

 2.915.639