Beeldvorming bij huidkanker

20 mei 2022 14:00

Huidkanker komt vaak voor op plekken van het lichaam die veel in de zon komen. Denk aan het gezicht, benen en armen. Je kunt huidkanker herkennen op de huid, maar er is een mogelijkheid dat de huidkanker uitzaait in het lichaam. Dat gebeurt meestal eerst naar de lymfeklieren in de buurt van de tumor en kan vervolgens overal in het lichaam terechtkomen.

Uitzaaiingen van een aantal type huidtumoren, zoals melanoom, plaveiselcelcarcinoom en merkelcelcarcinoom, kunnen goed zichtbaar worden gemaakt met een PET/CT-scan. Deze uitzaaiingen nemen namelijk veel suiker (glucose) op en een PET/CT kan dit in beeld brengen. Met een PET/CT-scan wordt via een infuus licht radioactief glucose (FDG) toegediend. De hoeveelheid radioactiviteit is zo laag, dat dit niet schadelijk is. De PET/CT-scan de radioactiviteit detecteren en er beelden van maken. Zo kan er precies in beeld worden gebracht waar eventueel uitzaaiingen zitten.

Het maken van een PET/CT-scan is zinvol bij patiënten met een reële kans op uitzaaiingen op afstand (in de organen) of bij terugkeer van lokale ziekte. In de praktijk zijn dit patiënten die in aanmerking komen voor een behandeling met immuuntherapie of doelgerichte therapie. Voor patiënten met een zogeheten laag-risico tumor, bijvoorbeeld omdat de tumor heel klein of dun is, is de kans op uitzaaiingen vrijwel verwaarloosbaar. In deze gevallen is het maken van een PET/CT-scan niet van toegevoegde waarde en kan het juist leiden tot vervolgonderzoek en (achteraf) onnodige onzekerheid bij de patiënt. De behandelend arts bespreekt met de patiënt of het maken van een PET/CT zinvol is.


PET/CT dwarsdoorsnede. De lymfeklier in de linker oksel neemt teveel radioactiviteit op, wat past bij een uitzaaiing.

Tumormarkers

Het gebruik van een tumormarker kan in sommige gevallen worden gebruikt om (terugkeer van) ziekte op te sporen. De specifieke tumormarker voor melanoom is S100B en voor Merkelcelcarcinoom is deze NSE. Deze tumormarkers worden in het bloed bepaald, maar zijn echter niet volledig betrouwbaar en worden daarom alleen gebruikt als ondersteuning.