Benoeming en herbenoemingen Raad van Toezicht Antoni van Leeuwenhoek

3 mrt. 2022 13:00

Per 1 maart 2022 is prof. dr. Anne Schilder toegetreden tot de Raad van Toezicht (RvT) van het Antoni van Leeuwenhoek. Zij volgt prof. dr. Jan Hoeijmakers op voor het wetenschappelijk aandachtsveld binnen de RvT. “Haar internationale kijk, wetenschappelijke prestaties en ondernemende instelling maken dat prof. Schilder op een uitstekende wijze een bijdrage gaat leveren aan de missie van het Antoni van Leeuwenhoek. We kijken uit naar de samenwerking,” aldus mr. Lodewijk Hijmans van den Bergh, voorzitter van de RvT. Tevens zijn voor een tweede termijn unaniem herbenoemd de zittende RvT-leden prof. dr. Marcel Levi en mr. Hester Uhlenbroek.

Loopbaan

Prof. dr. Anne Schilder leidt in Londen een translationeel onderzoeksprogramma gericht op het ontwikkelen van nieuwe farmacologische, cel- en gentherapieën voor gehoorverlies. Dit programma maakt deel uit van het door het National Institute Health Research (NIHR) gefinancierde University College London Hospitals (UCLH) Biomedical Research Centre (BRC). Daarnaast geeft ze leiding aan een landelijk netwerk, NIHR Clinical Research Network, met als focus het faciliteren van KNO-onderzoek in de NHS praktijk. Voordat ze in 2011 naar Engeland verhuisde, leidde ze de afdeling kinderKNO-heelkunde van het UMC Utrecht en het onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen van veel voorkomende keel-, neus en oorinfecties bij kinderen. Haar klinische trials hebben bijgedragen aan nationaal en internationaal gezondheidsbeleid.