Drie prestigieuze NWO toekenningen voor kankeronderzoek

16 aug. 2022 10:30

Drie onderzoeksconsortia bij het Nederlands Kanker Instituut, het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek, hebben van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een prestigieuze subsidie toegewezen gekregen binnen de Open Competitie ENW-XL. Daarbij zit onderzoek naar behandelopties voor hersentumoren, aangrijpingspunten voor immunotherapie en innovatieve strategieën in kanker- en stamcelonderzoek. Met elke subsidie, van maximaal drie miljoen euro per project, kunnen de wetenschappers nieuwe onderzoekslijnen opzetten.

Dubbele aanval van hersentumoren

Leila Akkari leidt een consortium van biologen en chemici dat nieuwe therapieën moet ontwikkelen tegen zeer agressieve tumoren zoals hersenkanker. Omdat dit type kanker in de beschermende omgeving van de hersenen groeit, zullen behandelingen de tumor eerst moeten bereiken, om zich vervolgens specifiek op verschillende delen van de kwaadaardige tumor te richten. “Om nieuwe behandelingsmethoden, zoals nanomedicijnen, te ontwikkelen, zal onze onderzoeksgroep interacties bestuderen die plaatsvinden in de hersentumor”, vertelt Akkari. Met deze aanpak willen de onderzoekers kankercellen doden en de ondersteunende effecten die afweercellen aan tumorcellen kunnen bieden, opheffen. Deze complete aanpak zal de weg vrijmaken voor direct noodzakelijke behandelingsopties voor hersentumoren.

Akkari Leila
Om nieuwe behandelingsmethoden, zoals nanomedicijnen, te ontwikkelen, zal onze onderzoeksgroep interacties bestuderen die plaatsvinden in de hersentumor
Leila Akkari Groepsleider

Interacties tussen tumorcellen en afweercellen onder een vergrootglas

Daniel Peeper en zijn collega’s Karin de Visser en Maarten Altelaar gaan interacties bestuderen tussen tumorcellen en T-cellen, gespecialiseerde afweercellen die kankercellen kunnen herkennen en opruimen. Verstoringen in de contacten tussen deze twee celtypen dragen bij aan het ontsnappen van tumorcellen aan het immuunsysteem, met kanker als gevolg. Anderzijds zijn er medicijnen die juist ingrijpen op die interacties, met veelbelovende resultaten. Peeper: “We zullen in dit project geavanceerde technieken inzetten, niet alleen om een beter begrip te krijgen van hoe T-cellen tumoren herkennen en doden, maar ook hoe tumoren daaraan kunnen ontsnappen. Zo proberen we nieuwe aangrijpingspunten voor immunotherapie te ontdekken”.

Daniel Peeper Nieuw
We zullen in dit project geavanceerde technieken inzetten, niet alleen om een beter begrip te krijgen van hoe T-cellen tumoren herkennen en doden, maar ook hoe tumoren daaraan kunnen ontsnappen.
Daniel Peeper Groepsleider

Tineke Lenstra maakt deel uit van het consortium dat gaat onderzoeken hoe één bevruchte eicel, kan uitgroeien tot een organisme met veel verschillende celtypes. Een belangrijk beslispunt vindt plaats wanneer het vroege embryo uit een klein klompje cellen bestaat die allemaal nog hetzelfde lijken. Een divers team van topwetenschappers gaat met gedetailleerde moleculaire analyses onderzoeken wanneer en hoe deze individuele cellen hun toekomst vastleggen. Dit zal niet alleen fundamenteel nieuw inzicht opleveren in hoe cellen beslissingen nemen, maar ook helpen bij de ontwikkeling van innovatieve strategieën in kanker- en stamcelonderzoek.

Tineke Lenstra

Nieuw inzicht en innovatieve strategieën

Het onderzoek van Tineke Lenstra zal leiden tot nieuw fundamenteel inzicht in de manier waarop cellen beslissingen nemen en helpen bij de ontwikkeling van innovatieve strategieën in kanker- en stamcelonderzoek.

NWO Open Competitie ENW – XL

In totaal is er bijna 60 miljoen euro toegekend in de NWO Open Competitie ENW-XL. Het programma financiert consortia binnen de exacte en natuurwetenschappen die ongebonden fundamenteel onderzoek doen dat ‘is gedreven door nieuwsgierigheid’.

De projecten zullen grotendeels dit jaar nog van start gaan en gemiddeld vijf jaar duren.