KWF-subsidie voor genomics-onderzoek naar jongvolwassenen met kanker

7 jan. 2022 12:43

KWF stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar om het complete tumor-DNA te analyseren van 1000 jongvolwassenen met kanker, ook wel AYA’s genoemd. Het doel van het project is om in de toekomst hun behandeling beter af te kunnen stemmen op de tumoreigenschappen.

Het project, GENAYA genaamd, wordt geleid door Hartwig Medical Foundation, de non-profit organisatie die gespecialiseerd is in whole genome screening bij kanker. Lees hier meer over dit project. 

COMPRAYA
Vanuit het Antoni van Leeuwenhoek zijn AYA-onderzoeksleiders Winette van der Graaf en Olga Husson betrokken. Zij startten in 2019, eveneens met steun van KWF, de COMPRAYA-studie. Dit is een landelijke studie onder 4000 patiënten tussen 18 en 39 jaar, opgezet om inzicht te krijgen in prevalentie, risicofactoren en medische en psychosociale gevolgen van kanker bij adolescenten en jongvolwassenen. GENAYA sluit hier nu bij aan.

Winette van der Graaf: ‘COMPRAYA is een unieke prospectieve studie die vanaf de diagnose gegevens van AYA’s verzamelt. Door GENAYA krijgen AYA’s met een moeilijk te behandelen of meer voortgeschreden ziekte, nu de mogelijkheid om een uitgebreide genetische screen van hun tumor te laten doen. Dit geeft meer zicht op eventuele nieuwe medicamenteuze behandelingen voor de patiënten.’

Inzicht in de biologie
Daarnaast gaan de volledige DNA-analyses, gekoppeld aan klinische data, meer inzicht geven in de biologie van kanker op jong volwassen leeftijd. De gegevens van GENAYA kunnen worden meegenomen in de COMPRAYA-uitkomsten, en geven daarmee nog meer begrip van kanker op AYA-leeftijd, en de behandeling en gevolgen ervan.

Olga Husson: ‘De beperkte data die we hebben duiden op de aanwezigheid van een andere moleculaire tumorbiologie bij AYA’s dan bij patiënten in andere leeftijdscategorieën met vergelijkbare tumoren. Dit kan belangrijke consequenties hebben voor de keuzes van een behandeling. De data van GENAYA maken het mogelijk om verschillen in kaart te brengen en de behandeling van jongvolwassenen met kanker verder te personaliseren.’

Lees ook: