Start inloopspreekuur voor lotgenoten met hoofd-halskanker

4 feb. 2022 10:00

Vanaf 4 februari start het Antoni van Leeuwenhoek met een inloopspreekuur voor lotgenoten met hoofd-halskanker. Dit inloopspreekuur is elke vrijdag van 9.30 – 15.00 uur in het Antoni van Leeuwenhoek. Dit initiatief is opgezet door de tumorwerkgroep hoofd-halskanker in samenwerking met de patiëntenvereniging (PVHH). Tijdens dit inloopspreekuur kunnen patiënten en naasten vragen, zorgen en verhalen delen met andere patiënten.

Waarom is dit inloopspreekuur opgezet?
Hoofd-halschirurg Ludi Smeele: “Wanneer je met kanker geconfronteerd wordt of iemand in je nabije omgeving kanker heeft, krijg je te maken met veel onzekerheden, verdriet en vragen.  Zo kan een behandeling in het hoofd-halsgebied enorme consequenties hebben voor het dagelijks functioneren. Denk aan de zichtbaarheid in het aangezicht, maar ook vitale functies als eten, drinken, ademhalen en praten kunnen aangetast worden.

Het is belangrijk dat juist voor deze hoofd-halskankerpatiënten helder is wat een behandeling kan doen, en wat voor gevolgen het heeft voor de kwaliteit van leven. Het kan helpen deze keuze en de daarbij horende overwegingen te bespreken met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Wat zijn hun ervaringen? Herkennen ze jouw gevoelens? Of misschien hebben jouw naasten zelf ook wel vragen die zij willen bespreken met iemand die dit al heeft meegemaakt. Lotgenotencontact blijkt voor veel kankerpatiënten zeer waardevol en een goede aanvulling op de professionele zorg en op de ondersteuning van mantelzorgers, naasten en zorgvrijwilligers.”

Onderstaande video geeft weer wat de lotgenotenclub voor hoofd-halskankerpatiënten kan betekenen.