Voorbereiding op de afspraak darmonderzoek

Het AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek is een initiatief van het Antoni van Leeuwenhoek. Het Centrum combineert innovatie en onderzoek om snel zekerheid te geven bij risicofactoren of signalen die kunnen duiden op kanker. Het Centrum richt zich in eerste instantie op de ondersteuning van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker met een coloscopiecentrum. Cliënten die zijn opgeroepen voor vervolgonderzoek kunnen zelf kiezen voor deze locatie.

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Heeft u meegedaan aan het bevolkingsonderzoek darmkanker en is er bloed in uw ontlasting gevonden? Dan kunt u een kijkonderzoek van de darm (colonoscopie) laten doen in het Centrum voor Vroegdiagnostiek. U mag altijd zelf kiezen waar u heen wilt gaan voor het vervolgonderzoek, ook als het RIVM u al naar een ander colonoscopiecentrum heeft verwezen.

Voorbereiding

Om te zorgen dat we u bij de intake zo goed mogelijk kunnen helpen, vragen we u om alvast voor de afspraak uw contactgegevens aan ons door te geven. We sturen u voorafgaande aan uw afspraak een mail met informatie over de intake en de colonscopie. Daarnaast vragen we u om alvast een vragenlijst in te vullen zodat we tijdens de intake zo goed mogelijk voorbereid zijn.

Contactgegevens

Vul hieronder uw contactgegevens in en dan sturen we u de juiste informatie toe voor de voorbereiding op uw afspraak.

Meer informatie

Meer informatie over het darmonderzoek en het Centrum vindt u op de eigen pagina van het Centrum: 

avlcentrumvoorvroegdiagnostiek.nl