Van Leeuwenhoek Kliniek

Jaarrekeningen

Hieronder vindt u de jaarrekeningen van de Van Leeuwenhoek Kliniek.

Beleidsplan

Hieronder vindt u het beleidsplan 2021-2025 voor de Van Leeuwenhoek kliniek.

ANBI

Stichting NKI-AVL is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat giften aan onze stichting onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Hieronder vindt u onze ANBI-jaarverantwoording en RSIN-nummer.

RSIN-nummer: 002562169