Dorien van Wijngaarden

Sinds 2018 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek als verpleegkundig specialist Psychiatrie Hiervoor heb ik gewerkt ind e ambulante psychiatrie en de ouderenzorg.

Samen met mijn collega Peter Seerden ondersteun ik patiënten die als kwetsbaar worden omschreven, zoals bijvoorbeeld ouderen met een verhoogd delierrisico, psychiatrische patiënten of patiënten die moeite hebben met het volhouden van de behandeling.