Erik Matijssen Levensboom RT
123

Erik Mattijssen

Levenslied

Erik Mattijssen maakte dit werk voor de centrale hal in opdracht van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Het werk bestaat uit elf losse delen, die -ingelijst- een geheel vormen. Het werk representeert een binnenruimte die niet helemaal klopt, samengesteld als een collage waarin betekenisvolle elementen verwerkt zijn. Zoals je uit herinneringen in gedachten plekken reconstrueert. Het centrum van het werk is een levensboom die uitstijgt boven het dagelijkse. De tafel is doorsneden en de twee stoelen suggereren de aanwezigheid van twee mensen. Zij zijn niet meer samen, maar in de boom zijn ze voor altijd verbonden. Het werk is een eerbetoon aan een genereuze familie wier onvoltooid samenzijn niet tot bitterheid heeft geleid, maar tot het besef dat er plaats moet zijn en blijven voor optimisme en voor levenslust.

Erik Mattijssen (1957) - Levenslied, 2017
Potlood, gouache en pastelkrijt op papier.

Dit werk bevindt zich in de centrale hal.