Ontmoet Wieke Verbeek

"Sinds 2014 ben ik als maag-darm-leverarts werkzaam bij het Antoni van Leeuwenhoek. Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met neuro-endocriene tumoren (NET)

Ik vind het bijzonder om patiënten (en hun naasten) met deze zeldzame vorm van kanker te begeleiden en behandelen, en om hen meer duidelijkheid en houvast te kunnen bieden. Het is mijn doel bij iedere patiënt de benadering en behandeling te bieden die het beste past. Niet alleen medisch inhoudelijk, maar ook op het gebied van communicatie. Ik denk ook dat het van groot belang is dat er een goede vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt is."

Still videoportret Wieke Verbeek
Als maag-darm-leverarts ben je gewend zowel met je hoofd als met je handen te werken. Hier mag je ook met je hart werken, dus dat vind ik heel bijzonder aan deze plek.
Wieke Verbeek Maag-darm-lever arts